Funcionalitats

Quines funcionalitats ofereix Booker?

Booker té dos tipus d'usuari: les AFA/AMPA que gestionen les activitats i les famílies que s'incriuen a les activitats. Cadascun d'aquests perfils disposa de funcionalitats específiques.

Funcionalitats per a l'AFA/AMPA

Booker ofereix les funcionalitats necessàries per tal de respondre a l'allau de feina que suposa publicar i gestioanr una convocatòria d'activitats extraescolars, sobre tot les que tenen a veure amb l'inici de cada curs.

 • configuració de la llista d'activitats/grups i les seves opcions
  • Horari
  • Preu (per socis i no socis)
  • Places ofertades
  • Límit d'inscripcions
  • Política de llista d'espera
  • Política d'assignació de places (per ordre d'inscripció o per sorteig)
  • Descripció detallada de l'activiatat
  • Enllaços a altres pàgines amb més informació
 • Definició del període vàlid per realitzar inscripcions, controlat automàticament per Booker
 • Gestió automàtica, per part de Booker, de llistes d'espera, incloent l'assignació automàtica de places en produir-se una baixa
 • Realització de sorteig automàtic per aquelles activitats l'assignació de places de les quals funciona per sorteig, atorgant places automàticament i passant la resta d'inscripcions sense plaça a llista d'espera.
 • Booker proporciona unes clàusules legals estàndard que us permetran donar compliment a les obligacions de les lleis de protecció de dades en el moment de recollir tota aquesta informació.
 • Addicionalment, podeu afegir clàusules legals específiques o normes de participació que les famílies hauran d'acceptar en el moment de realitzar la inscripció.
 • Introducció a booker, per part de les famílies, de totes les dades necessàries: nom i cognoms, documents d'identificació, números de compte corrent per a domiciliar els pagaments i acceptació de totes les clàusules i polítiques de participació, així com la gestió de les clàusules relatives a drets d'imatge.
 • Generació automàtica del butlletí d'activitats on-line.
 • Sistema de pagament segur de la convocatòria.
 • Altres funcionalitats/avantatges:
  • Estalvi de temps de procés respecte al de les inscripcions clàssiques: recepció dels impressos en paper, pas a digital...
  • Estalvi de costos de maquetació i impressió de butlletins d'extraescolars, formularis d'inscripció en paper...
  • Eliminació d'errors que es produeixen en el pas dels formularis de paper a suport digital
  • Ofereix una imatge moderna i eficien de l'AFA/AMPA

Funcionalitats per a les famílies

Booker ofereix una sèrie d'avantatges que intenten simplificar i ajudar a les famílies en la conciliació.

 • Sistema on-line: accessible a qualsevol hora i des de qualsevol lloc i dispositiu, ja no cal haver d'anar presencialment al centre a recollir o lliurar els fulls d'inscripció.
 • Sistema àgil basat en optimitzar les tasques més repetitives.
 • Inscripcions amb un únic click. Reseva plaça i, quan tingueu l'horari quadrat, confirma la inscripció sense necessitat de repetir les mateixes dades per cadascun/a dels teus fills/es.
 • Generació de comprovants d'inscripció que permeten la traçabilitat del procés.

Ja t'has convençut? Llavors...

Comença a gestionar els teus processos d'inscripció de manera senzilla, àgil i eficient!

Crear una convocatòria d'inscripció a activitats extraescolars

Vols més informació?

Tens dubes sobre com funciona o sobre el preu? Vols saber quines funcionalitats ofereix Booker?