Quant costa Booker?

Tarifes i opcions

El model de preu de Booker es molt simple:

2€ + IVA per cada plaça ofertada

(O el que és el mateix: uns 25 cèntims més IVA al mes per cada plaça si són activitats de 8 mesos)

Exemple

Suposem que la vostra AMPA/AFA ofereix 4 activitats extraescolars amb les següents places i característiques:

  • 120 places de bàsquet en vuit grups, dos dies a la setmana cadascun, amb llista d'espera per si hi ha baixes.
  • 120 places de fútbol en sis grups, dos dies a la setmana cadascun, amb llista d'espera per si hi ha baixes.
  • 30 places de robòtica en dos grups, un dia a la setmana, amb assignació de places mitjançant sorteig.
  • 40 places d'escacs en dos grups, un dia a la setmana, amb assignació de places mitjançant sorteig.

En total s'estarien oferint 120+120+30+40=310 places. Per tant, la convocatòria tindria un cost de 310 places * 2 euros/plaça = 620 euros + IVA.

Com es pot veure, no importa si les activitats són d'un o diversos dies, si tenen llista d'espera o no, si l'assignació de places funciona per sorteig... L'únic que compta és el número de places que s'ofereixen de cadascuna.

Només hi ha una excepció. Les activitats que són setmanals i que ofereixen possibilitat d'apuntar-se per dies puntuals (p.ex. un servei d'acollida matinal de dilluns a divendres de 8h a 9h en el qual les famílies poden escollir un, dos, tres... fins a cinc dies). En aquest cas es compten les places un únic cop, no per cada grup/dia.

Exemple

La vostra AFA/AMPA ofereix un servei d'acollida matinal de dilluns a divendres, amb 50 places, que les famílies poden escollir per dies. Per tant, a la configuració de convocatòria, configurareu 5 grups separats, cadascun amb 50 places, que sumarien 250 places, però en marcar aquesta activitat com "multi-dia" en aquesta mateixa configuració, Booker només comptarà, per calcular el preu, 50 places (el número màxim de places que s'ofereixi qualsevol dels dies d'aquesta activitat)

Ja t'has convençut? Llavors...

Comença a gestionar els teus processos d'inscripció de manera senzilla, àgil i eficient!

Crear una convocatòria d'inscripció a activitats extraescolars

Vols més informació?

Tens dubes sobre com funciona o sobre el preu? Vols saber quines funcionalitats ofereix Booker?